Prospekty

Zde budeme postupně zveřejňovat elektronickou podobu letáčků a prospektů vydávaných Infocentrem, Městskou knihovnou nebo Městem Nýrsko. Letáčky a prospekty jsou většinou ve formátu PDF.

Soubor patnácti cyklotras, které začínají v Nýrsku a vedou jeho okolím. Jejich autorem je nýrský rodák, cyklista a fotograf, pan Petr Štípek.
Vycházkové okruhy po okolí města Nýrska.
Turistické cíle ve městě Nýrsku a v jeho okolí.
Vycházkové okruhy, zajímavá místa a to vše v mobilní aplikaci
Formát PDF
Vycházkové okruhy kolem města Nýrska
Formát PDF
Sport v létě a v zimě v Nýrsku. Formát PDF
Letní volnočasové aktivity v Nýrsku a okolí