Video

Od historie až do současnosti. Natočeno v roce 2011.
Reklamní video od firmy Bonuss. Vyrobeno v roce 2009.
Atraktivní cestu na největší šumavské jezero nabízí v letních měsících turistická atrakce - ekologický vláček Šumaváček
Tratě jsou otevřeny veřejnosti (s výjimkou konání závodů)
Malá exkurze k některým šumavským ledovcovým jezerům: Javorská jezera, Roklanské jezero, Černé a Čertovo jezero, Plešné jezero.
Lanovkou na Pancíř a cesta na lyžích dolů