Czech POINT

Městský úřad Železná Ruda je zapojen do projektu Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Cílem projektu je ulehčit občanovi komunikaci se státem a napomoci mu jednodušeji vyřídit jeho záležitosti.

Na městském úřadu můžete za poplatek získat následující ověřené výstupy:

  •  výpis z obchodního rejstříku,
  •  výpis ze živnostenského rejstříku,
  •  výpis z rejstříku trestů,
  •  výpis z katastru nemovitostí.