Stavba tunelu pod ŠpičákemStavba tunelu byla monumentálním dílem. K jeho stavbě byli povoláni „Bosňáci, Dalmatinci a Taliáni“, aby postupovali proti sobě ze dvou stran a ze dvou svislých šachet, prokopaných do hloubky devadesáti metrů ze strání Špičáku. Jako památka na „baraby“, kteří zde zahynuli, zůstaly kříže na železnorudském hřbitově. Ignác Kranzfelder zachytil jeden z pracovních týmů na skupinovém snímku z roku 1875.

Der Bau des Tunnels war ein monumentales Werk. Zu seinem Ausbau wurden „Bosnier, Dalmatiner und Italiener“ berufen, um ihn von beiden Seiten aus zwei senkrechten 90 Meter tiefen Schächten voranzutreiben. Zum Gedenken an die „Baraben“ die hier ums Leben kamen, sind auf dem Eisensteiner Friedhof Kreuze erhalten. Ignác Kranzfelder hielt eine der Arbeitskolonnen auf einer Gruppenaufnahme aus dem Jahre 1875 fest.

The building of a tunnel was a monumental achievement. For its construction were called up “Bosnians, Dalmatians and Dagos” to proceed from two sides and from two vertical shafts, dug to the depth of ninety metres from the sides of Špičák Mountain. Crosses on the cemetery in Železná Ruda remained as a memory of the foreigners who died here. Ignác Kranzfelder captured one of the working teams on a group picture from 1875.

Serveru ŠumavaNet.CZ poskytlo vydavatelství Baset

Ukázka z knihy: Pavel Scheufler  Šumava na nejstarších fotografiích

Vydalo nakladatelství BASET, 2003