Hraniční hřebenovka ze Svarohu na Velký Ostrý

Znovu po oblíbené hraniční hřebenovce ze Svarohu na Velký Ostrý, tentokrát v jarní zeleni.

Příroda a jedinečnost krajiny jedné z nejkrásnějších šumavských hraničních hřebenovek, tentokrát začátkem června, kdy je celá trasa lemována jarní zelení. Takže můžete porovnávat kouzlo a proměny této krajiny na jaře se stejným (ale podzimním) tipem na výlet zde.

Nejsnazší přístip na oba vrcholy je z lesních parkovišť na bavorské straně.

Výchozí místo: lesní parkoviště pod Svarohem Scheibensattel

Cílové místo:  lesní parkoviště pod Ostrým Osserwanderparkplatz Sattel

Délka pěší trasy: 12 km (při použití dvou aut)

Dvě auta

Pokud nehodláte jít takřka 25 kilometrů dlouhou trasu tam a zpět, je třeba se dát s někým dohromady a použít 2 auta. Pěší trasa pak bude jen 12 kilometrů dlouhá. Oběma auty dojet na lesní parkoviště pod Ostrým (Osserwanderparkplatz Sattel), tam jedno auto nechat a druhým přejet na výchozí místo pěší trasy, kterým je výše zmíněné parkoviště Scheiben Sattel u silnice z Alžbětína do Lamu.

Zaparkováno a jde se stoupat na Svaroh

Z parkoviště Scheiben (A) vás vede vzhůru po lesní silnici červenobílá značka LO5 – Zwercheck (stejným směrem je značena i lyžařská trasa do Eggersbergu). Po 0,5 km stoupání se na rozcestí (B) značení dělí. Odbočíte po značce LO5 vpravo, která po dalším 0,5 km zatočí z cesty kolmo do lesa (C) a pokračuje jako stezka prudkým stoupáním. Po 1 km a po překonání výškového rozdílu přes 200 m vás přivede ke skalce na státní hranici (D).

Cesta po hraničním chodníku Svaroh – Ostrý

Dál půjdete vlevo po hraničním chodníku a po 150 m uvidíte sutiny bývalé Juránkovy chaty. Její existenci už připomíná jen zarostlé rumiště cihel a informační tabule s textem a historickými fotografiemi od Svazu lyžařů Plzeňského kraje.

Necelých 200 m odtud přijdete k vrcholu Svarohu (E), kterým je malá skalka s křížem (1333 m). Otevře se vám panoramatický rozhled - směrem k jihu na Velký Javor, Malý Javor a Enzian, na severu na vodní nádrž Nýrsko a na západě Hoher Bogen a Velký a Malý Ostrý. Siluetu těchto dvou vrcholů budete mít před sebou takřka po celou trasu a přesvědčíte se, že dostaly právem přezdívku Prsa Matky Boží.

Po hranici sestupujete zvolna z výšky 1300 m o 150 výškových metrů níže do sedla pod Velkým Kokrháčem a ponoříte se do lesního porostu. Stezka přibývá na náročnosti a musíte se proplétat kamenitým terénem, který vás bude doprovázet až na vrchol Ostrého. Na Velkém Kokrháči (F), který tvoří skalnaté seskupení, budete mít za sebou 5 km pochodu a k vrcholu Ostrého budou zbývat 3 km, z nichž jednu polovinu představuje sestup do sedla pod Ostrým, druhou polovinu pak znovuzískání ztracené výšky.

Před konečnou fází stoupání přichází zleva k hranici červenobílá značka LO1 z Lohbergu, která vás po 400 m přivede k vrcholovému kříži na skalnatém ostrohu ve výšce 1293 m (G). Těsně pod vrcholem se také napojuje modrá turistická značka z české strany, která vede od Statečku.

Na vrcholu budete odměněni nejen impozantním pohledem na celou absolvovanou hřebenovou trasu, ale i kruhovým rozhledem. V chatě na vrcholu (Osserschutzhaus) je restaurace (v provozu od 1.května 10 až 18 hod), kde se můžete občerstvit a posedět uvnitř nebo za pěkného počasí venku

Z Velkého Ostrého pak pokračujeme kolem chaty horské služby ke královácké kapli Künische Kapelle na Malý Ostrý a malebnou horskou louku Osserwiese.

Odtud sestupujeme až k lesnímu parkovišti pod Ostrým, kde máme zaparkován první automobil.  

Návod: autem z Lamu na lesní parkoviště pod Ostrým

Parkoviště je dosažitelné ze 6 km vzdáleného městečka Lam. Silnička z Lamu na parkoviště pod Ostrým není nijak značena, pokud nějaký ukazatel „potkáte“ držte se směru Sattel příp. Osserwanderparkplatz. Průjezdní místa označuje přiložená mapka: Z hlavní silnice (St2154) odbočit před nádražím na most přes říčku Weisser Regen [1], ve středu města na křižovatce s ulicí Markplatz (je zde informační středisko) odbočit vzhůru na Lambachstrasse [2]. Silnička vede do osady Lambach, ale po necelých 3 km jízdy z Lamu je třeba pozorné sledovat odbočku vpravo ve tvaru V na štěrkovanou lesní cestu [3]. Správný směr tady ukazuje i tabulka se šipkou k horské restauraci „Maria Hilf“, k níž (a také ke stejnojmennému kostelíku), se cca po 1 km (u symbolických umrlčích prken) může odbočit vpravo [4].  Cesta k parkovišti ale pokračuje rovně, stále stoupá a po 2 km přivádí do cíle [5].  Na parkovišti je přístřešek, nástěnná turistická mapa oblasti Lamer Winkel a tabule se směrovkami, podle nichž si lze vybrat různé turistické cíle v okolí. Po absolvování hřebenovky ze Svarohu na Ostrý vás sem z Velkého Ostrého přivede červenobílá značka L1/3.


Malý Ostrý (Kleiner Osser – 1266 m n.m.) a Velký Ostrý (Großer Osser– 1293 m n.m.)

Ostrý je svým dvojvrcholem Malý Ostrý (Kleiner Osser – 1266 m) a Velký Ostrý (Großer Osser – 1293 m) dominantní hraniční horou česko-bavorské Šumavy. Oba vrcholy se nacházejí na bavorské straně hranice. V minulosti jim byla přisuzována různá jména, česká i německá, z nichž nejznámější a dodnes používané je „Prsa Matky Boží.“ Se svým okolím patří mezi nejkrásnější šumavské hory. Hraniční česko – bavorská linie probíhá těsně pod vrcholem Velkého Ostrého, přes terasu horské chaty Osserschutzhaus. Ta tu stojí již od roku 1885, pozemek na stavbu tehdy poskytl statkář Konstantin Willmann, podle něhož nese chata jméno Willmannhaus. Prošla mnoha přestavbami a úpravami, dnes je ve vlastnictví Bavorského lesnického spolku z Lamu, který ji pronajímá. Na chatě je od 1. května do první listopadové neděle od 10-ti do 18-ti hodin možnost občerstvení (včetně tradičního piva Osser). Z vrcholu Velkého Ostrého se na všechny strany otevírají rozhledy na velkou část Šumavy: Malý Ostrý, Hohen Bogen, údolí Weißer Regen, Velký javor, Roklan, Falkenstein, hraniční hřeben Velký Ostrý – Svaroh – Jezerní hora, Špičák, hřeben Pancíř –  Můstek – Prenet.

Pod vrcholem na bavorské straně je chata horské služby s heliportem. Bavorská horská služba (Bergwacht Bayern ZSA) prošla více jak stoletou historií, na vrcholu Malého Ostrého je pod vrcholovým křížem umístěna pamětní deska jejím padlým a zemřelým členům.

Pod chatou je památník na orkán Kyrill, který zde v roce 2007 napáchal značné škody na lesním porostu

Künische Kapelle

Künische Kapelle (Královácká kaple) byla postavena v sedle mezi Velkým a Malým Ostrým

Bavorským lesnickým spolkem z Lamu v roce 1986 na památku zesnulým členům tohoto spolku. Uvnitř svatyně je socha „Česká Madona“, kterou vyřezal řezbář Otto Kollross ze smrkového kmene z lesů pod Ostrým. Každoročně se zde první neděli v srpnu koná pouť, při níž se před kaplí slouží mše.

Jako stavební materiál bylo použito dřevo a kámen z okolí, čímž kaple také symbolizuje Künisches Gebirge (Královský hvozd). Tak se nazývaly zdejší severní svahy Šumavy. Název sahá až tehdejším obyvatelům – královským svobodným sedlákům. Tito bavorští osadníci byli ve 12 st. povoláni českým knížetem Vratislavem na mýcení lesů. Za to jim byla udělena přímo králem rozsáhlá privilegia, která byla osvobozena od všech knížecích lén. Museli ale za to zajišťovat a bránit hranice.

Historický tereziánský hraniční kámen s erbem bavorské šachovnice na jedné straně a českého lva na druhé, který je umístěn před kaplí, pochází z roku 1772 a byl sem přemístěn z blízké česko-bavorské hranice.

Osserwiese

Osserwiese je horská louka na svahu Malého Ostrého, dříve byla využívána jako pastviny mladého dobytka v letním období. Protože docházelo k jejímu postupnému zarůstání, byly rámci projektu Ekoregion Lam – Lohberg dřeviny vykáceny a tak zůstala Osserwiese zachována. Otevírá se odsud nádherný pohled do údolí Weießer Regen. Strmý svah využívají pro lety na závěsném padáku paraglidisté. Pokud budete mít štěstí sledovat jejich start (pro lety platí určitá pravidla a omezení) odnesete si odsud ještě silnější zážitky.

Fotogalerie Františka Janouta z tipu na výlet zde

(c) Text a foto: František Janout, ŠumavaNet.CZ
Mapové výřezy: Mapy.cz – © Seznam.cz, a.s., © AOPK ČR