NS - Utajená obrana Železné opony - trasa Debrník, Železná Ruda

Trasa Debrník je značena zeleně a zavede zájemce do bývalého hraničního a zakázaného pásma, které bylo do roku 1989 pro běžné občany zcela nepřístupné.

Kromě prohlídky několika objektů opevnění seznámí návštěvníky s podobou protitankových a protipěchotních překážek používaných v systému poválečného opevnění a také přiblíží podobu a účel zařízení a budov používaných Pohraniční stráží ke střežení hranice. Celková délka trasy je přibližně 4,5 km a je na ní umístěno 12 tabulí, dva palebné objekty, zrekonstruované obnovené překážkové systémy aj.

Trasa je vhodná pro pěší i cyklisty a vede pouze po zpevněných cestách. Vstup do všech zpřístupněných objektů je pouze na vlastní nebezpečí.

Prohlídková trasa je ukončena u hraniční přechodu Železná Ruda / Bayerisch Eisenstein v Alžbětíně.