NS - Utajená obrana Železné opony - Belvederský okruh, Železná Ruda

Trasa Belveder je značena červeně a seznamuje návštěvníky se základními typy poválečných bunkrů stavěných v pásmu předem budované obrany pro jednotky armády.

Na trase délky přibližně 1,9 km je umístěno 8 naučných tabulí a 6 zpřístupněných, donedávna utajovaných pevnostních objektů.

Okruh vede volným terénem, a je proto vhodný pouze pro pěší. Vstup do všech zpřístupněných pevnostních objektů je pouze na vlastní nebezpečí.

Délka: 1,9 km
Počet zastavení: 8
Převýšení: 110 m.
Náročnost: lehká.
Zastíněnost: 30 %.

Značení stezky: vlastní červené psaníčko, od začátku část v souběhu s modrou turistickou značkou. Trasa je značena jednosměrně z centra Železné Rudy k nádraží, je vhodná pouze pro pěší.

Trasa vychází z centra Železné Rudy po modré značce Belvedérskou ulicí nahoru. Asi po 200 m odbočí vpravo na louku a na křížovou cestu. Jde po křížové cestě, kde přejde silnici k Belvederu (B1 50 m vlevo, B2 a B2a 50 m vpravo), dále pokračuje po křížové cestě, přejde parkoviště a nad ním odbočí z křížové cesty po pěšině vlevo k B3. Odtud nahoru lesem k B4, podejde vlek, přejde přes sjezdovku a podél lesa dojde dolů k B5. Nad zastavením dojde cestou do lesa k B6 (80 m) a odtud zpět k B5. Odtud dolů šikmo loukou do sportovního areálu Nad nádražím (B7), kde končí vlastní značení. Zpět odejde viaduktem pod železniční tratí a vrátí se po tř. 1. Máje do výchozího bodu (900 m).