NS - Sklářská stezka, Železná Ruda

Cesta po pozůstatcích sklářských provozů a postupně mizejících stopách sklářství na Železnorudsku. 

Délka trasy: 36 km

Počet zastavení: 16.
Převýšení: 850 m.

Náročnost: celá trasa středně těžká, jednotlivé úseky lehké až středně těžké.

Jak trasu absolvovat: celou na kole/pěšky, jednotlivé úseky na kole, pěšky, úsek č. 1 je vhodný také pro rodiny s malými dětmi (i s kočárky) a vozíčkáře.

Stezku je možno absolvovat i po úsecích:

1. Železná Ruda – Alžbětín celnice: 7 zastavení, na stejné trase je rovněž celý Debrnický okruh naučné stezky Utajená obrana železné opony, délka: 6 km.

2. Alžbětín – Svarožná – Špičák: 5 zastavení, délka: 13 km (je možno se vrátit za zastavením 11 podél Svarožné i zpět do Alžbětína, cca 6 km).

3. Špičák – Gerlova Huť: 2 zastavení, délka: 10,5 km.

4. Gerlova Huť – Železná Ruda: 3 zastavení, délka: 6,5 km.

Značení stezky: po celé délce je stezka vyznačena sklářem ve žlutém čtverci, kromě 3 úseků (cca 9 km) využívá i značené turistické trasy. Proznačeny jsou zejména křížovatky, na cestách a silničkách jsou značky po delších vzdálenostech. !!! Pozor na křižovatky ve sjezdech.

Z výchozího místa v centru Železné Rudy klesá stezka Sklářskou ulicí po žluté a zelené turistické značce k Řezné (S2). Za tratí odbočí doleva, po zelené stoupá podél hřbitova (S3) směr na Debrník (S4) a odtud do Ferdinandova Údolí (S5) a zpět na Debrník. Pokračuje vlevo po červené směr Alžbětín, po 200 m S6 a odtud dále pod viadukt, přejde Řeznou a odbočí po žluté na cyklostezku.

V polovině cyklostezky přejde silnici, žlutá značka vede k nádraží, ale stezka pokračuje po cyklostezce po vlastním značení až na bývalou celnici v Alžbětíně (S7). Sklářská stezka přejde přes celnici a pokračuje proti toku Svarožné (S8), kde jen aleje vzrostlých stromů připomínají dřívější osídlení. V údolí Svarožné jsou zastavení S8–S11.

Před S10 a S11 je cesta hůře schůdná (v délce cca 500 m), cyklistům v tomto úsek doporučujeme kolo vést.

Za S11 přejde lávku přes Svarožnou, odtud jde vpravo po silnici před bývalou rotu a odbočí doleva nahoru na bývalý Rendlův dvůr a odtud jde stále po lesních silničkách až na červenou značku, kde odbočí vlevo k Čertovu jezeru. Míjí pomníček A. Kašpara, u bývalé Lávkové cesty odbočí prudce dolů mezi stromy k jezeru (!!! zde vést kolo). U Čertova jezera opustí opět značení a vede po silničce dolů na Špičák (S12) okolo statku a penzionu Čertův mlýn k hlavní k silnici.

Odtud stále po vlastním značení prudce stoupá do svahu (zpět výhledy) a postupně přes romantickou louku s chaloupkou a výhledem na Javor vystoupá k Belvederské cestě. Na ní doleva po modré na rozcestí Hofmanky, odtud doprava po zelené přes Zadní hájovnu a Nový Brunst (S13) s jedním stavením, ještě nedávno zde bývala sklářská obec asi s 20 staveními (foto na zadní straně). Na Gerlově Huti přejde hlavní silnici, na novém parkovišti je S14. Z parkoviště opět po zelené směr Železná Ruda.

Dojde k S15, asi 200 m za ním odbočí vpravo (až k S16 vést kolo) a klesá po staré cestě již opět pouze po vlastním značení k čerpací stanici na Pamferově Huti (S16). !!! Stezka křižuje v Alžbětíně, na Špičáku a na Gerlově Huti frekventované silnice. Od čerpací stanice na Pamferově Huti k odbočce na Engadin je nutno jít cca 500 m po hlavní silnici.

Úsek po silnici není značený a je možno ho s vypuštěním za stavení 16 obejít od zastavení 15 po zelené turistické značce do Železné Rudy nebo po zelené k hotelu Grádl a odtud k silnici na Klatovy. Silnici přejdete šikmo a půjdete již opět po značení na Engadin a přes sjezdovky do Železné Rudy.


Výškový profil