ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Železná Ruda 12.7.2018 od 08:00 - 18:00 hod.  12.07.2018 (08:00 - 18:00) -                            plánovaná odstávka č. 110060594117 - http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html                       
                           

Železná Ruda

                                


Belvederská



118, 141, 202, 206, 207, 208, 240, 287, 301, 310, 314, 315,
316, 33, 353, 42, 42/42/CH 42, 43/43 E, 47/47/CH, 48/48 E, 5,
56, 58/56, 6, 81/81E, 88/E88, 93/93E, 96, CH57, E53, parc.č.146/1,



K Samotám



311, 404, 45, 77,
80/p80/4, 



Klatovská



390, 470, 129, 135, 140, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 280, 288, 334, 335, 336, 379, 386, 432, 469,
51, 52, 53, 69, 72, 74, 



Klostermannovo náměstí



10, 133/113, 40, 41, 43, 51,



Lyžařská



150, 294, 



Nad Tunelem



198, 199, 200, 201,



U Řezné



49, 



Železná Ruda



E87, parc.č. 155/68