Pumptrack Železná Ruda

Město Železná Ruda získalo dotaci od Plzeňského kraje na projekt "Pumptrack Železná Ruda", ve výši 1.500.000,- Kč

Projekt bude uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje z dotačního titulu „PODPORA VÝSTAVBY CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS A SPECIALIZOVANÉ DOPROVODNÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2020 “.

 

                                  

 

Projekt byl realizován v roce 2021.