SVOZ BIOODPADU V ŽELEZNÉ RUDĚ

 Projekt "SVOZ BIOODPADU V ŽELEZNÉ RUDĚ" byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.