Seznam a situační plán umístění stanovišť na tříděný odpad

číslo stanoviště                                                               GPS pozice

00           Sběrný dvůr - Sklářská ulice                 49.1337017N, 13.2259311E

01           Alžbětín - u kasina čp. 50                     49.1252703N, 13.2105733E

 

02           Hojsova Stráž - Brčálník před čp. 27      49.1932797N, 13.2237458E

03           Hojsova Stráž - u bytovek                      49.2101456N, 13.1993908E

04           Hojsova Stráž - u hotelu Na Stráži         49.2116600N, 13.1970633E

 

05           Špičák - Horizont I                                 49.1673853N, 13.2450831E

06           Špičák - Horizont II                                49.1703917N, 13.2360453E

07           Špičák - pěší zóna před čp.120             49.1512031N, 13.2269467E

08           Špičák - Čertův mlýn parkoviště             49.1534733N, 13.2237917E

09           Špičák - parkoviště kaskády                   49.1577053N, 13.2262328E

10           Špičák - vlakové nádraží                        49.1613514N, 13.2231978E

11           Špičák - bytové domy Sruby                  49.1784003N, 13.2302461E

12           Špičák - bytové domy U Prokopa           49.1725200N, 13.2243689E

13           Špičák - vlevo za viaduktem ke statku    49.1558753N, 13.2210072E

14           Špičák - bývalé Vodní stavby čp. 4         49.1703156N, 13.2369603E


15           Železná Ruda - Tř. 1.máje čp. 331         49.1394697N, 13.2302858E

16           Žel. Ruda - Tř. 1.máje u býv. prádelny   49.1377683N, 13.2312531E

17           Žel. Ruda - Belvederská ulice                 49.1399708N, 13.2347361E

18           Žel. Ruda - Ke Hřišti čp.30 (Hera)           49.1359719N, 13.2289383E

19           Žel. Ruda - ulice J. Vojty                          49.1368839N, 13.2386983E

20           Žel. Ruda - Klatovská ulice CB Verde       49.1396250N, 13.2425192E

21           Žel. Ruda - parkoviště u Cafe Charlotte   49.1364481N, 13.2363814E

22           Žel. Ruda - Královácká ul. u hasičárny     49.1393100N, 13.2283839E

23           Žel. Ruda - Krátká ulice u kotelny            49.1362861N, 13.2325603E

24           Žel. Ruda - Krátká ulice, penz. Praha       49.1363428N, 13.2314203E

25           Žel. Ruda - Lyžařská ulice                       49.1391033N, 13.2387569E

26           Žel. Ruda - parkoviště u MÚ                    49.1375147N, 13.2339289E

27           Žel. Ruda - ulice Nad Tunelem                 49.1401033N, 13.2325342E

28           Žel. Ruda - vlakové nádraží město           49.1431756N, 13.2291614E

29           Žel. Ruda - Příčná ulice                           49.1396319N, 13.2329536E

30           Žel. Ruda - Sklářská ulice u čp.156          49.1336439N, 13.2306733E

31           Žel. Ruda - ulice A.Kašpara trafo              49.1383744N, 13.2323386E

32           Žel. Ruda - Šumavská ulice Lesy ČR         49.1387972N, 13.2337306E

33           Žel. Ruda - ulice U Řezné za čp.377          49.1365631N, 13.2349361E

34           Žel. Ruda - Zahradní ulice                         49.1372092N, 13.2304125E

35           Žel. Ruda - Základní škola                        49.1380822N, 13.2292744E

36           Žel. Ruda - hotel Engadin                         49.1451425N, 13.2457456E

37           Žel. Ruda - hotel Belveder                        49.1434578N, 13.2393019E