Oprava fasády Hojsova Stráž čp. 2

Závěrečným vyhodnocením akce předloženého do konce roku 2013 Město Železná Ruda dokončilo opravu fasády a výměnu oken, která byla provedena v rámci projektu "Oprava fasády Hojsova Stráž čp. 2".

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012.