Rekonstrukce aleje podél Křížové cesty v Železné Rudě II

 

V roce 2012 Město Železná Ruda realizovalo projekt pod názvem "Rekonstrukce aleje podél Křížové cesty v Železné Rudě II“.

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje z Programu pro poskytování finančních prostředků formou dotace na ekologické projekty v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2012, Dotační titul č. 1 - Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny.