Usnesení ZM č. 24 ze dne 3. 11. 2008

 

USNESENÍ z mimořádného ZM č. 24

 

ze dne 03.11.2008

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Čas:          17,00 hod.

Program:

 

  1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
  2. Pronájem SLD Špičák – Pancíř+parkoviště Kaskády+lyž. vleku Pancíř – schválení smlouvy
  3. Různé
  4. Závěr

24/954

ZM schválilo komisi pro usnesení: pp. Mach, Kříž.

Pro: 9

Zdržel se: Ing. Kříž

ZM schválilo ověřovatele zápisu: pp. Roubal, Papež.

Pro: 9

Zdržel se: p. Papež

ZM jmenovalo zapisovatelku: p. Šebelíková.

24/955

ZM schvaluje program jednání ZM, s doplněnými body jednání ke schválení:

-         ceník svozu a likvidace směsného komunálního odpadu

-         nákup vozidla VW Transporter pro SDH Železná Ruda

-         příspěvek na léky ve výši 500,-Kč osobám starším 62 let

Pro: 9

Zdržel se: p. Rodig

17,35 hod. na ZM přišla p. Drahorádová

17,57 hod. na ZM přišel p. Nový

24/956

ZM schvaluje revokaci usnesení č. 23/931 ze dne 29.9.2008.

Pro: 7

Zdržel se: pp. Rodig, Markel, Nový, Mach, Zíka

24/957

ZM schvaluje příspěvek na léky ve výši 500,-Kč, pro důchodce ve věku od 62 let, pro rok 2008(vztahuje se na osoby, které dovrší 62 let věku v roce 2008).

Pro: 12

24/958

ZM schvaluje nákup vozidla VW Transporter od Horské služby, schvaluje příslušnou rozpočtovou změnu, pověřuje starostu města (popř. místostarostu), nákupem tohoto vozu v aukci za cenu do výše max. 300 000,-Kč.

Pro: 12

24/959

ZM schvaluje ceník svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, viz. příloha.

Pro: 12

24/960

ZM schvaluje prodloužení kontokorentu o jeden rok.

Pro: 8

Zdržel se: pp. Rodig, Markel, Nový, Mach

Ing. Kříž Milan                                                          Ing. Šnebergr Michal

místostarosta                                                              starosta