Oddělení organizační a informační

Tel:376 361 211   sekretariát 
e-mail: muruda@zeleznaruda.cz , sebelikova@zeleznaruda.cz 


Tel: 376 397 033    informační a turistické centrum 
e-mail: itc@zeleznaruda.cz


Počet pracovníků: 3
Tel:  376 361 211  Anna Šebelíková (matrika)
        376 397 033  Ludmila Donátová 
        376 397 033  Ivana Vilišová

 

Popis činnosti:
Výkon státní správy: Matrika
Výkon samosprávy: Vedení agendy starosty a tajemníka MěÚ, evidence pošty úřadu, vyřizování stížností občanů. Provozování Informačního turistického střediska