Správní odbor, matrika a evidence obyvatel, životní prostředí a odpadové hospodářství, Czech POINT, Technické služby

Vedoucí odboru: Ing. Caroline Zahradníková

Tel.: 376 361 225 
e-mail: zahradnikova@zeleznaruda.cz
Počet pracovníků: 4

Matrika
Tel: 376 361 211 Anna Šebelíková
e-mail: muruda@zeleznaruda.cz  

Evidence obyvatel
Tel: 376 361 224   Dagmar Tobrmanová 
e-mail: tobrmanova@zeleznaruda.cz

CzechPoint a odpadové hospodářství
Tel: 376 361 226   Ludmila Donátová
e-mail: donatova@zeleznaruda.cz
 

Popis činnosti:

Výkon státní správy:

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana ovzduší - stanoviska, poplatky za znečišťování,  státní správa v oblasti odpadového hospodářství, pečovatelská služba, obecně prospěšné práce
 
Evidence obyvatel, matriční služba, vidimace a legalizace
Sociálně právní ochrana dětí

Výkon samosprávy:

Řešení otázek  odpadového hospodářství Města, ostatní problémy ochrany životního prostředí ve Městě