Složení zastupitelstva města

Filip Brož

Richard Brož

Mgr. Kryštof Částka 

David Greiner

Karel Grund

Ing. Tomáš Horek

Jan Chalupský  

Jiří Mareš

Jiří Najman

Ing. Petr Najman

Karel Papež

Ing. Filip Smola

Ing. Michal Šnebergr