Hojsova Stráž - dostavba splaškové kanalizace

 Město Železná Ruda v roce 2015 realizovalo projektovou dokumentaci pro územní řízení akce "Hojsova Stráž - dostavba splaškové kanalizace". Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.