Snížení prašnosti ve městě Železná Ruda

Projekt "SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI VE MĚSTĚ ŽELEZNÁ RUDA" byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.