Dokončení projektu - Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy

28. 5. 2013 bylo oficiálně předáno hotové dílo – dokončení stavby projektu Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy.

Stavba, jejím ž dodavatelem byla společnost Silnice Klatovy a.s., probíhala od 18. 5. 2012 do 28. 5. 2013. Projekt je podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 3. prioritní osy – Rozvoj cestovního ruchu, 3.1 oblasti podpory – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. V řešené části území tento projekt zajišťuje bezpečnost cyklistů a pěších, kterým umožňuje pohyb mimo frekventované komunikace. Výstavbou došlo k vytvoření nových částí regionálních i nadregionálních cyklotras (č. 33), které budou nově vyznačeny mimo komunikaci č. II/190.