Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě - tisková zpráva