Technické zhodnocení vozidla TATRA 815 CAS 32 JSDHO Hojsova Stráž v roce 2012

V roce 2012 bylo provedeno technické zhodnocení investičního charakteru hasičského vozidla TATRA 815 CAS 32 JSDHO Hojsova Stráž, na kterou byla přijata účelová dotace technického zhodnocení stávající cisterny automobilové stříkací z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci Programu podpory činností obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji v roce 2012.