OZV č. 3/2010 - veřejný pořádek, sexuální služby

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA

 

č. 3/2010

 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejném prostranství na území města Železná Ruda

 

     

Zastupitelstvo města Železná Ruda v souladu s ustanoveními § 10 písmeno a) a § 84 odst. 3 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo na svém zasedání dne . . . tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

a)      nabízení sexuální služby spočívající v podání informace o možnosti poskytování této služby ústně, posunkem, zvukem, písemně, obrazem nebo jiným způsobem,

b)      poskytování sexuálních služeb.

 

 

Čl. 2

Místa a čas pro konání vymezených činností

Činnosti uvedené v čl. 1 je zakázáno provádět na veřejném prostranství na celém území města Železná Ruda.

 

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem . . .

 

 

 

Ing. Milan Kříž                                                                                            Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                                                                starosta

 

 

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: