Oddělení organizační a informační

Tel: 376 361 211   sekretariát  města Železná Ruda
e-mail: muruda@zeleznaruda.cz , sebelikova@zeleznaruda.cz 


Tel: 376 397 033    informační a turistické centrum 
e-mail: itc@zeleznaruda.cz


Počet pracovníků: 4
Tel:   376 361 211  Anna Šebelíková (matrika)

Tel:   376 397 033  Ivana Vilišová - vedoucí ITC

Tel:   376 397 033  Barbora Kučeravá - vedoucí EC

Tel:   376 397 033  Iva Juhová

Tel:   376 397 033  Ivana Vybíralová


Popis činnosti:
Výkon státní správy: Matrika
Výkon samosprávy: Vedení agendy starosty a tajemníka MěÚ, evidence pošty úřadu, vyřizování stížností občanů. Provozování Informačního turistického střediska a Environmentálního centra