Majetkový odbor

Pověřený vedením odboru: Jakub Frenzl
Tel: 376 361 221
e-mail: frenzl@zeleznaruda.cz

Počet pracovníků: 3

Tel: 376 361 222   Zdeněk Cyránek 
e-mail: cyranek@zeleznaruda.cz

Tel: 376 361 228   Miroslav Barák  
e-mail: barak@zeleznaruda.cz 

Rozsah činnosti:
Výkon státní správy:
Povolování překopů místních komunikací
Drážní správní úřad 
Výkon samosprávy:
Investiční a neinvestiční výstavba, oprava a údržba objektů v majetku Města, evidence nemovitostí, správa bytového a nebytového fondu