Historie, současnost

Historie, památky

Původní osada vznikla v první polovině 16.století při říčce Řezná na důležité obchodní stezce z Čech do Bavorska, při nalezištích železné rudy - odtud také pochází název města. Roku 1849 dostala osada statut městyse a nový majitel Kníže Hohenzollern-Sigmaringen rozšířil v roce 1852 území na více než 6.000 ha. Koncem 19.století nabylo město na významu vybudováním železniční tratě z Plzně do Bavorska s nejdelším tunelem v tehdejším Rakousko – Uhersku. Od konce 19. století dochází k rozvoji cestovního ruchu.
Železná Ruda vznikla počátkem 16.stol. při obchodní stezce spojující řezenské biskupství s Prahou.
Ze starých zápisů se dá odvodit, že obyvatelstvo zde bylo od počátku smíšené. Nejdříve převládali Češi.
Kostel vybudovaný v letech 1729 – 1732 v barokním stylu. Půdorys šesticípé hvězdy a dvě kopule s hvězdou.
Typická stavba pro zdejší kraj je prvně písemně doložena v letech 1836-1839
V dochovaných zmínkách o této křížové cestě je uvedeno prvé vysvěcení v r. 1815.
Výstava skla, hamernictví, měšťanský interiér, historie rodu Abele.
Nádražní budova symetrické koncepce se dvěma dvoupatrovými stavbami na křídlech a spojovací částí, je přesně ve svém středu rozdělena státní hranicí.
Socha Sv. Jana Nepomuckého, hamr
Kostel charakteristický svým šindelovým pokrytím postavený v letech 1824 – 1826 na místě dřevěné kaple Panny Marie Růžencové, která zde stávala od roku 1761.
Historicky se jednalo o právně samostatné pohraniční území při česko-bavorské hranici mezi Nýrskem a Vimperkem.
Muzeum motocyklů v Železné Rudě se nachází v budově bývalého loveckého zámečku, mimo motocyklů vystavuje i historické automobily a jízdní kola.
Mezi zastávkou Brčálník a stanicí Špičák prochází železniční trať pod Špičáckým sedlem tunelem dlouhým 1 747 metrů.
Zámeček je nejstarší zachovalou budovou v Železné Rudě. V současné době je opět opraven a je v něm umístěna expozice historických motocyklů.

Historické články, pověsti,…

Ničí pán a ničí sluha, to je právo králováckých sedláků.
Řivnáčův průvodce Šumavou z roku 1883 jako doporučuje špičácký hostinec Prokopův. Jeho majiteli se později pro vyhlášenou pohostinnost začalo říkat Otec Prokop.
Jeden z pracovních týmů na skupinovém snímku z roku 1875. Stavba tunelu byla monumentálním dílem. K jeho stavbě byli povoláni dělníci z mnoha zemí.
Vojenský střet ve Zhůří byl největším bojovým konfliktem americké a německé armády v oblasti horní Šumavy. V těžkém boji padlo deset Američanů.
Na starých pivních táccích pocházejících z měšťanského pivovaru je uváděn jako rok založení letopočet 1787.

Významné osobnosti

1844 – 1919. Julius Komárek, knížecí hohenzollernský lesmistr v Železné Rudě a v Bystřici nad Úhlavou. Zasloužil se o turistické zpřístupnění Černého a Čertova jezera.
1847 – 1910. V roce 1873 byl Dipl. Ing. K. Pascher je pověřen vedením stavby trati Plzeň – Železná Ruda. Významným způsobem se zasloužil o úspěch stavby Špičáckého tunelu.
1892 – 1955. Prof. Dr. Julius Miloš Komárek - vědec, uznávaný zoolog a entomolog, pedagog a spisovatel. Rodák ze Železné Rudy, absolvent klatovského gymnázia.
1832 – 1919. Básník a spisovatel regionu Bavorského lesa, propagátor turistiky v Bavorském lese.
1859 – 1935. Šumavský fotograf jehož fotografie jsou jedinečnou obrazovou kronikou Šumavy konce 19. a začátku 20.století.
1877 – 1934. Český ilustrátor, grafik a malíř. Známé jsou jeho ilustrace k Babičce Boženy Němcové, Jiráskově Filosofské historii a dalšímu dílům české i světové literatury.

Současnost

Železnorudsko je v současnosti významným střediskem turistického ruchu. Díky své velmi výhodné poloze nedaleko hranic s Německem představuje skvělé místo pro poznávání Šumavy a Bavorského lesa. Množství turistických a cykloturistických tras, upravených běžeckých stop a bezprostřední dostupnost kvalitních lyžařských areálů dělají z města a okolí ráj pro sportovce. Železnorudsko pak poskytuje turistům i sportovcům kvalitní zázemí - množství hotelů, penzionů, apartmánů, restaurací i obchodů. Velkou výhodu představuje i kvalitní vlakové a autobusové spojení na Klatovy, Plzeň a Prahu a také spojení s Bavorskem.

Pověst o kapličce vypráví, že když Pán Ježiš chodil po světě, zavítal i na Šumavu a na této skalce si odpočinul.
V úterý 3. února 2015 uplynulo 25 let od pádu železné opony. Města Železná Ruda a Bayerisch Eisenstein si toto výročí připomněly slavnostním setkáním na obou stranách česko-německé hranice.