Zámeček v Železné Rudě – muzeum motocyklů

Zámeček je nejstarší zachovalou budovou v Železné Rudě. Byl postaven v roce 1706, původně jako letní sídlo hrabat Nothaftů, kteří sem jezdili na lovecké výpravy.

Tehdy se zde hojně vyskytovala vysoká zvěř – převážně jeleni a srnčí, dále pak tetřevi, tetřívci a jeřábci. Ze šelem můžeme jmenovat v té době ještě hojného medvěda, vlka nebo rysa. Při podzimní migraci se objevili i losi. Později se ze zámečku stalo sídlo správy Knížecích lesů a statků. Za první republiky zde pak sídlila správa státních lesů. Poté několik let zámeček chátral.

 

V současné době je opět opraven a je v něm umístěna expozice historických motocyklů.


V expozici motocyklů můžete shlédnout i světové unikáty dochované v jediném exempláři.

 
 
Kontakt na provozovatele : tel. 606 737 041
 
Foto motocyklů - ilustrativní, pochází z Muzea v Kašp.Horách
Další foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa