Nejkratší cestou na Ostrý

Přístup na vrchol Ostrého z české strany je tradičně přes Stateček z obce Hamry po 6,5 km dlouhé trase s převýšením 663 m. Nad obcí Hamry na ní začíná naučná stezka, kterou vybudovaly v roce 2014 Lesy ČR. Tato krásná trasa (kterou určitě doporučujeme absolvovat) představuje, zejména pro poměrně velké převýšení, dost náročnou túru.

Mnohem snadnější alternativou, třikrát kratší a s převýšením jen 360 m, je trasa z bavorské strany od lesního parkoviště Sattel. Kromě toho lze prodloužením trasy o pouhých 600 m vystoupit také na Malý Ostrý.

Parkoviště Sattel (Osserwanderparkplatz) je dosažitelné ze 6 km vzdáleného městečka Lam. Nejkratší příjezd do Lamu od Klatov je přes hraniční přechod Sv. Kateřina, ve směru od Sušice je lépe jet přes Železnou Rudu a hraniční přechod Alžbětín.

Silnička z Lamu na parkoviště pod Ostrým není nijak značena, pokud nějaký ukazatel „potkáte“ držte se směru Sattel příp. Osserwanderparkplatz.

Průjezdní místa označuje přiložená mapka: Z hlavní silnice (St2154) odbočit před nádražím na most přes říčku Weisser Regen [1], ve středu města na křižovatce s ulicí Markplatz (je zda informační středisko) odbočit vzhůru na Lambachstrasse [2]. Silnička vede do osady Lambach, ale po necelých 3 km jízdy z Lamu je třeba pozorné sledovat odbočku vpravo ve tvaru V na štěrkovanou lesní cestu [3]. Správný směr tady ukazuje i tabulka se šipkou k horské restauraci „Maria Hilf“, k níž (a také ke stejnojmennému kostelíku), se cca po 1 km (u symbolických umrlčích prken) může odbočit vpravo [4]. Cesta k parkovišti ale pokračuje rovně, stále stoupá a po 2 km přivádí do cíle [5].

 

 

Na výchozím místě Osserwanderparkplatz - Sattel je přístřešek, nástěnná turistická mapa oblasti Lamer Winkel a tabule se směrovkami, podle nichž si lze vybrat různé turistické cíle v okolí. Pro výstup na Velký Ostrý zvolte červenobílou značku L1/3, po níž se dostanete po 2,3 km na vrchol. Po téže značce je možno s odbočením na Malý Ostrý pohodlně zvládnout nejen oba vrcholy, ale také si vychutnat zážitek z impozantní Osserwiese. Trasa se tím prodlouží o pouhých 600 m, takže doporučuji, určitě za to stojí.

Ostrý je svým dvojvrcholem Malý Ostrý (Kleiner Osser – 1266 m) a Velký Ostrý (Großer Osser – 1293 m) dominantní hraniční horou česko-bavorské Šumavy. Oba vrcholy se nacházejí na bavorské straně hranice. V minulosti jim byla přisuzována různá jména, česká i německá, z nichž nejznámější a dodnes používané je „Prsa Matky Boží.“ Se svým okolím patří mezi nejkrásnější šumavské hory. Hraniční česko – bavorská linie probíhá těsně pod vrcholem Velkého Ostrého, přes terasu horské chaty Osserschutzhaus. Ta tu stojí již od roku 1885, pozemek na stavbu tehdy poskytl statkář Konstantin Willmann, podle něhož nese chata jméno Willmannhaus. Prošla mnoha přestavbami a úpravami, dnes je ve vlastnictví Bavorského lesnického spolku z Lamu, který ji pronajímá. Na chatě je od 1. května do první listopadové neděle možnost celodenního občerstvení (včetně tradičního piva Osser). Z vrcholu Velkého Ostrého se na všechny strany otevírají rozhledy na velkou část Šumavy: Malý Ostrý, Hohen Bogen, údolí Weißer Regen, Velký javor, Roklan, Falkenstein, hraniční hřeben Velký Ostrý – Svaroh – Jezerní hora, Špičák, hřeben Pancíř – Můstek – Prenet.

Pod vrcholem na bavorské straně je chata horské služby s heliportem. Bavorská horská služba (Bergwacht Bayern ZSA) prošla více jak stoletou historií, na vrcholu Malého Ostrého je pod vrcholovým křížem umístěna pamětní deska jejím padlým a zemřelým členům.

Pod chatou je památník na orkán Kyrill, který zde v roce 2007 napáchal značné škody na lesním porostu

Künische Kapelle (Královácká kaple) byla postavena v sedle mezi Velkým a Malým Ostrým Bavorským lesnickým spolkem z Lamu v roce 1986 na památku zesnulým členům tohoto spolku. Uvnitř svatyně je socha „Česká Madona“, kterou vyřezal řezbář Otto Kollross ze smrkového kmene z lesů pod Ostrým. Každoročně se zde první neděli v srpnu koná pouť, při níž se před kaplí slouží mše. Jako stavební materiál bylo použito dřevo a kámen z okolí, čímž kaple také symbolizuje Künisches Gebirge (Královský hvozd). Tak se nazývaly zdejší severní svahy Šumavy. Název sahá až tehdejším obyvatelům – královským svobodným sedlákům. Tito bavorští osadníci byli ve 12 st. povoláni českým knížetem Vratislavem na mýcení lesů. Za to jim byla udělena přímo králem rozsáhlá privilegia, která byla osvobozena od všech knížecích lén. Museli ale za to zajišťovat a bránit hranice.

Historický tereziánský hraniční kámen s erbem bavorské šachovnice na jedné straně a českého lva na druhé, který je umístěn před kaplí, pochází z roku 1772 a byl sem přemístěn z blízké česko-bavorské hranice.

Osserwiese je horská louka na svahu Malého Ostrého, dříve byla využívána jako pastviny mladého dobytka v letním období. Protože docházelo k jejímu postupnému zarůstání, byly rámci projektu Ekoregion Lam – Lohberg dřeviny vykáceny a tak zůstala Osserwiese zachována. Otevírá se odsud nádherný pohled do údolí Weießer Regen. Strmý svah využívají pro lety na závěsném padáku paraglidisté. Pokud budete mít štěstí sledovat jejich start (pro lety platí určitá pravidla a omezení) odnesete si odsud ještě silnější zážitky.

Následující fotografie ukazují hlavní místa pěší trasy od parkoviště Sattel na Velký Ostrý přes Osserwiese a Malý Ostrý.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii zde

Text a foto: František Janout, ŠumavaNet.CZ