Tourism

Hustá síť udržovaných turistických stezek a značených cyklotras vás provede i zajímavými místy v katastrech sousedních obcí Hamry, Dešenice, Čachrov a Prášily. Ty jsou východiskem na Poledník – nejnavštěvovanější vrchol na Šumavě. K dopravě můžete použít i vlakové spoje a vzájemně navazující tzv. Zelené autobusy.

I s kolem vás odvezou jak na blízká sedla v okolí Železné Rudy či pod Javor, tak i např. na Kvildu. Navštívit můžete i šumavské hrady, muzea Šumavy v Kašperských Horách a v Sušici s novým vyřezávaným šumavským betlémem a židovské muzeum J. Š. Adlera na Dobré Vodě a synagogu v Hartmanicích.

Za zmínku stojí i mnohé technické a církevní památky. Další cíle pro výlety najdete v sousedním Bavorsku. Za návštěvu stojí ukázkové hutě skláren, nová moderní venkovní expozice skla ve Frauenau a různá turistická lákadla pro malé i velké, např. Nationalparkzentrum Falkenstein s oborami původní zvěře Šumavy a Bavorského lesa u Ludwigsthalu či nová unikátní stezka korunami stromů v Neuschönau.

K výletu můžete využít i místní cestovní agentury – ty vám umožní poznat nejen Šumavu, ale i vzdálenější místa, Prahu, Český Krumlov, Pasov či pivovary v Plzni nebo v Českých Budějovicích nebo zorganizují výlet s programem dle vašich představ.
Ein dichtes Netz von gepflegten Wanderwegen und markierten Radwegen führt Sie durch interessante Orte, auch in den Katastern der Nachbarndörfer Hamry, Dešenice, Čachrov und Prášily.

Diese sind der Ausgangspunkt für Wanderungen auf den Mittagsberg (Poledník) – den meistbesuchten Gipfel im Böhmerwald. Hierher gelangen Sie mit dem Zug oder den aneinander anschließenden Grünen Ökobussen. Sie können auch die Böhmerwaldburgen besuchen, die Museen des Böhmerwaldes in Kašperské Hory und in Sušice (mit der neuen geschnitzten Böhmerwald - Weihnachtskrippe) sowie das jüdische Museum von J. Š. Adler in Dobrá Voda und die Synagoge in Hartmanice.

Erwähnenswert sind auch manche technischen und kirchlichen Denkmäkler. Weitere Ausflugsziele finden Sie im benachbarten Bayern. Es lohnt sich die Schauglashütten zu besuchen, verschiedene Touristenattraktionen für Kleine und Große, z. B. den neuen Unikatpfad in den Baumwipfeln in Neuschönau oder das Nationalparkzentrum Falkenstein mit Gehegen bei Ludwigsthal, wo das ursprüngliche Wild des Böhmerwaldes und des Bayerischen Waldes lebt.
The dense network of marked tourist paths and cycling routes will take you interesting places in the territories of the neighbouring villages of Hamry, Dešenice, Čachrov and Prášily. From there, you may easily reach Poledník, the most frequently visited mountain peak in the Šumava.

You may also move around going by train or the so-called “Green” Eco-buses. These may carry bikes and take you to the starting points for cycling tracks near Železná Ruda, to the foot of Gross Arber, or to the far end of the Šumava range, to the majestic Boubín with its viewing tower offering panoramic views of the surrounding forests.

The popular tourist destinations are also medieval castles, the Šumava museum in Kašperské Hory, the museum in Sušice displaying a new wood- -carved Nativity Scene, the Jewish museum of J.Š. Adler in Dobrá Voda or the synagogue in Hartmanice. Among other interesting sights are technical heritage memorials and sacral sights.

The neighbouring Bavaria is no less rich in tourist destinations. You may visit traditional glassworks in operation, the unique walkway through tree tops at Neuschönau or Nationalparkzentrum Falkenstein game preserve near Ludwigsthal featuring the original fauna of the Šumava and Bayerischer Wald.