Urlaub mit Kindern

Vzácné spojení dětských atrakcí – Pohádková země, minizoo, dětské hřiště, terénní tříkolky, ale i život na farmě – s krátkými procházkami, najdete s dětmi na Brčálníku, kam můžete sejít ze Špičáckého sedla po Pohádkové stezce.

Děti určitě ocení i výlet lanovkou na Pancíř či Špičák s návštěvou rozhledny, stejně tak i po návratu návštěvu dětského koutku v některé z cukráren. V Alžbětíně můžete s dětmi obdivovat rozsáhlé bobří hráze, hned na hranici pak navštívit moderně interaktivně vybavené Česko-bavorské informační středisko (od zimy 2015).

I adrenalinové aktivity si mohou větší děti vyzkoušet – např. spodní patro lanového centra, slalomové káry v areálu Nad nádražím či motokáry na parkovišti Kaskády nebo projížďku a kratší sjezd na koloběžce.

Na koupání s dětmi si musíte trochu poodjet, zato bazény, jak ve Zwieselu a v Lamu, tak i v Horažďovicích a Kdyni, určitě Vaše ratolesti nezklamou.

V Německu Vás čeká cestou řada dětských atrakcí, např. ZOO v Lohbergu, či možnost jízdy na loďce po Grosser Arbersee. Nevynechejte zajímavé Nationalparkzentrum Falkenstein v Ludwighsthalu s obůrkami s bývalými obyvateli Šumavy a Bavorského lesa.
Eine seltene Verbindung von Attraktionen für Kinder – Märchenland, Minizoo, Kinderspielplatz, Geländedreiräder, aber vor allem das Leben auf der Farm und kurze Spaziergänge – all dies wartet auf Sie in Brčálník, wohin man von dem Bergsattel Špičácké sedlo auf dem Märchenpfad hinunter steigen kann.

Den Kindern wird ganz bestimmt auch der Seilbahn-Ausflug auf den Berggipfel Pancíř (Panzer) oder Špičák (Spitzberg) mit dem Aussichtsturm gefallen. In Alžbětín (Elisabeththal) können Sie und Ihre Kinder ausgedehnte Biberdämme bewundern. Sogar Adrenalinaktivitäten können hier größere Kinder ausprobieren – z. B. den unteren Stock des Hochseilgartens, Slalomkarts im Areal Nad nádražím (Oberhalb des Bahnhofs), Motorkarts auf dem Parkplatz Kaskády oder die Fahrt und eine kürzere Abfahrt mit dem Roller.

Es gibt leider keine Bademöglichkeit vor Ort, aber die Pools in Zwiesel oder Lam, ebenso wie die in Horažďovice und Kdyně, werden Ihren Nachwuchs ganz bestimmt nicht enttäuschen. In Deutschland erwartet Sie auch eine Reihe Kinderattraktionen, z. B. der Tiergarten in Lohberg oder die Bootsfahrt auf dem Großen Arbersee.

Besuchen Sie bestimmt das interessante Nationalparkzentrum Falkenstein in Ludwighsthal mit seinen kleinen Wildgehegen, wo Sie die ehemaligen Bewohner des Böhmerwaldes und Bayerischen Waldes kennen lernen.
A surprising combination of children’s attractions such as Fairy Story Land, Minizoo, children’s playgrounds, mountain tricycle rides or Farm Life can be found within easy walking distance in Brčálník.

The site can also be reached via Fairy Story Path starting at the Špičák saddle. Your offspring are sure to love a chair lift ride to Pancíř or Špičák with its viewing tower, as well as a visit to a children’s corner at one of the local sweet shops. In Alžbětín you and your children will admire large beaver dams and, directly at the border with Germany, enjoy the modern interactive Czech and Bavarian Information Centre (to be open at the beginning of 2015).

For youngsters there is a wide choice of adrenaline activities including a rope centre, slalom car rides at the Nad nádražím area, go-carts at the Kaskády car park or short down-hill scooter rides.

For swimming pools and water attractions you will have to travel some distance but the water facilities in Zwiesel, Lam, Horažďovice or Kdyně will meet all your expectations.

Among the children’s attractions on the German side of the border are the ZOO at Lohberg or boat trips on Grosser Arbersee.

You should not miss the Falkenstein National Park Centre at Ludwighsthal with game preserves featuring the traditional fauna of the Šumava and Bavarian Forest.