Lesy, louky, výhledy

Železnorudsko je součástí Železnorudské hornatiny, která se vyznačuje většími výškovými rozdíly než např. krajina v oblasti šumavských plání. Rýsují se tu před vámi v plné kráse panoramata hor se Špičákem s novou rozhlednou a Jezerní horou (1343 m) s kary obou jezer, Pancířským hřbetem s dominujícím Pancířem, Můstkem a Prenetem, hřebenem Polomu a Falkensteinem (s vodopády a pralesem na jeho svazích) a nejvyšším vrcholem Šumavy a Bavorského lesa – Grosser Arber (Velkým Javorem, 1456 m).

Nezapomenutelné pohledy např. přímo z lanovky na Pancíř jsou na Královský hvozd s Ostrým, který je jedním z nejhezčích vrcholů celé Šumavy a Bavorského lesa. Za dobré viditelnosti, zejména na podzim a v zimě, vás uchvátí pohled z vrcholů na obzory se zřetelně se rýsujícími hřebeny Alp. Šumava, okolní zadumaná krajina hor, šumící lesy, mokřady a horská vrchoviště – tzv. šumavské slatě s typickou severskou rašelinnou vegetací, vytváří spolu se sousedním Bavorským lesem největší zelený ostrov uprostřed Evropy.

Se Železnou Rudou sousedí jak Národní park Šumava – největší národní park v České republice, tak i německý Nationalpark Bayerischer Wald. Část území obou parků je ponechána přírodě pro vlastní obnovu, vzniká tu takzvaná nová divočina. Převážně lesní krajinu doplňují postupně zarůstající pláně po bývalých vesnicích, horské louky a tzv. šachty – dříve pastviny pro dobytek v Bavorsku, které jsou od jara do podzimu zalité množstvím často velmi vzácných květů.