Lakes, Streams, Rivers

The Železná Ruda district in the Šumava boasts of glacier lakes, the only ones in the whole of Czech Republic. Černé and Čertovo are the largest and deepest lakes found at the centre of a nature preserve of the same name.

Laka is the highest-located and smallest of the Šumava glacier lakes. Grosser Arber in Bavaria is noted for the Big and Small Arber lakes found at its foot. The many streams and rivulets, at places quietly flowing or gurgling through narrow ravines, invite the enchanted observer to stop and ponder upon the nature’s persistence. The Železná Ruda district is noted as the main European watershed line.

The waters of the mountain bogs, swamps and source areas end either up in the Řezná that empties in the Danube in Germany and with that mighty river into the Black Sea, or in the Křemelná which, after meandering through the mountain mea dows, later cuts into a deep valley to form, after joining the allegedly most beautiful Czech river – the wild Vydra at Čeňkova Pila, the Otava. The third river of major importance is the Úhlava, running along the deepest valley in the Šumava from Brčálník to Hamry where it embraces the Bílý stream at whose upper regions is the highest waterfall of Bílá strž. The Křemelná and Úhlava eventually empty into the Vltava and the Elbe to end up in the Northern Sea.
Největším přírodním skvostem na Železnorudsku i na Šumavě jsou jezera ledovcového původu, jediná v České republice. V Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero jsou největší a nejhlubší jezera, jezero Laka je nejvýše položené, ale zároveň nejmenší a nejmělčí z jezer na Šumavě a v Bavorském lese.

Pod Velkým Javorem v Bavorsku se zrcadlí hladiny Velkého a Malého javorského jezera. Zajímavým cílem turistů jsou i stříbropěnné, někde divoce zurčící, jinde klidné potůčky a říčky. Železnorudsko dělí hlavní evropské rozvodí. Vody ze svahů Pancíře končí buď v Řezné, která se v Německu vlévá do Dunaje a s ním do Černého moře nebo v Křemelné nejprve meandrující v horských loukách, později se zařezávající do hlubokého údolí a vytvářející na Čeňkově Pile, po soutoku se snad nejkrásnější českou řekou – divokou kamenitou Vydrou, dříve zlatonosnou řeku Otavu.

Třetí řekou je Úhlava, tekoucí pod Brčálníkem nejhlubším údolím na Šumavě. V Hamrech ústí do Úhlavy Bílý potok, na jehož horním toku je nejvyšší šumavský vodopád Bílá strž. Vody z Křemelné a Úhlavy nakonec skončí ve Vltavě a v Labi a posléze v Severním moři.
Das größte Kleinod in der Region Železná Ruda und Böhmerwald sind ihre Seen vom Gletscherursprung, die einzigen in der Tschechischen Republik. In dem Naturschutzgebiet Schwarzer und Teufelssee (Černé a Čertovo jezero) befinden sich die größten und tiefs ten Seen, Laka ist der am höchsten gelegene, aber zugleich der kleinste und seichteste der Seen.

Durch das ganze Gebiet Železná Ruda verläuft die europäische Hauptwasserscheide. Die Wässer aus Mooren, Sümpfen und Quellgebieten enden entweder im Fluss Řez ná/Regen, der in Deutschland in die Donau mündet und sich dann zusammen mit ihr ins Schwarze Meer ergießt, oder im Flüsschen Křemelná, das sich mäanderartig durch die Bergwiesen schlängelt, um sich später in ein tiefes Tal einzuschneiden und nach seinem Zusammenfluss mit dem vielleicht schönsten Fluss Böhmens - dem wilden steinigen Vydra in Čeňkova Pila den Fluss
Otava bildet.

Der dritte Fluss heißt Úhlava und bildet das tiefste Tal des Böhmerwaldes von Brčálník bis nach Hamry, wo er in den Fluss Úhlava mündet. Der Bach Bílý potok bildet auf seinem oberen Lauf den höchsten Wasserfall im Böhmerwald, der Bílá strž heißt. DieWässer der Flüsse Křemelná und Úhlava enden in der Moldau und in der Elbe und mit diesen in der Nordsee.