Radnice v Železné Rudě připravuje zásadní obnovu náměstí

Radnice v Železné Rudě připravuje zásadní obnovu železnorudského náměstí. Architektonické studio doc. Ing. arch. Jakuba Ciglera zpracovalo studii revitalizace náměstí, které je přirozeným a rušným centrem horského střediska. Studio Jakuba Ciglera je držitelem řady českých i mezinárodních ocenění.

Řešené území zahrnuje prostor kolem kostela Panny Marie Pomocné, předpolí Zámečku, předpolí a okolí budovy městského úřadu a prostor v místě křížení ulic Klatovská a třídy 1. máje.

Klíčovým tématem bylo upřednostnění pěších před automobilovou dopravou při respektování tranzitně zatížené Klatovské ulice. Studie předjímá i možnost provedení úprav veřejného prostoru po jejím případném vymístění mimo centrum města.

V prostoru za kostelem návrh upomíná na umístění původního hřbitova. Veřejný prostor pod Zámečkem je obohacen o plochu dosud zastavěnou chátrajícím objektem na parcele č. 152/1.

Zhodnocení využitelnosti a pěší prostupnosti svažitého terénu je docíleno terasovým uspořádáním.

Plochu radnicí návrh uzpůsobuje k posílení pěší prostupnosti podél hlavního dopravního tahu směrem k ulici 1. máje. Výškový rozdíl je řešen identickým terasovým uspořádáním.

Úprava prostranství před bývalým hotelovým komplexem Javor řeší zejména složité křížení pěší a automobilové dopravy, potřebu zásobování aktivního parteru, potřebu parkovacích stání a kultivaci pěšího prostoru bezprostředně navazujícího na obchodní plochy.

Podle starosty města Ing. Michala Šnebergra je v současné době na základě této studie zpracováván projekt. Vlastní realizace by pak mohla započít v roce 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace naleznete na stránkách studia JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.