NS - Tetřeví stezka, Železná Ruda

Na pěti zastaveních pojednává o životě tetřeva, který se v České republice v životaschopné populaci vyskytuje jen na Šumavě. Informuje o vhodném prostředí pro jeho život, o zajímavém aktu při tokání, vhodné potravě a nebezpečích, která život tetřeva, hnízdění a vyvedení mláďat přímo ohrožují. Na tabulích najdete informaci i o dalších „ostrůvcích“ výskytu tetřevů v České republice a o pokusech o reintrodukci tetřeva do různých míst (Brdy, Český les), které byly dříve jeho běžným domovem.

Délka: 5,8 km, při cestě z Železné Rudy a zpět 14,6 km.
Počet zastavení: 5.
Převýšení: 400 m.
Náročnost: lehká.
Zastíněnost: 90 %.

Značení stezky: stezka nemá vlastní značení, tabule jsou podél červeně značené silničky - turistické trasy vedoucí z Debrníku (1,5 km od Železné Rudy) na sedlo Polomu (značka pokračuje přes jezero Laka a Poledník na Modravu).

Cesta je vhodná jak pro pěší, tak pro zdatnější cyklisty. Před sedlem Polomu a ze sedla Polomu jsou nádherné výhledy.

Návrat buď po stejné cestě nebo na Novou Hůrku (+ 6 km) a autobusem zpět do Železné Rudy. Zpět je možno jít přes vrchol Polomu na Gerlovu Huť nebo přes Grádl do Železné Rudy či na Novou Hůrku.!!! Tyto cesty jsou neznačené, doporučujeme jen pro turisty s dobrou orientací a dostatkem času, po cestě fantastické výhledy na nejvyšší kopce na Železnorudsku i v Bavorsku.

Pro ty, kteří na cesty bez značení nechtějí jít, doporučujeme navštívit jen vrchol Polomu po cestě od posledního zastavení a vrátit se zpět.

Doporučení ŠumavaNetu: spojit cestu po této stezce s výletem na jezero Laka (celková délka výletu se prodlouží o 5 km). 


Výškový profil