Projekt "Turistickým vláčkem v okolí Železné Rudy" - získání dotace

Město Železná Ruda zrealizovalo v roce 2018 projekt "Turistickým vláčkem v okolí Železné Rudy“. Projekt
 byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj -  projekt č.117D721007044