Usnesení ZM č. 7 ze dne 28. 2. 2007

USNESENÍ  z mimořádného  veřejného  zasedání  ZM č. 7

ze  dne  28.02.2007

Místo konání:   zasedací místnost MěÚ

Čas:                   16,00 hod

Přítomni:           dle prezenční listiny

PROGRAM:

1.      Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

  1. Nájem komerčních prostor v „č.p. 26“ v Železné Rudě

7/205

ZM schválilo komisi pro usnesení: Ing. Kříž, p. Rodig.

Pro: 8

Proti: -

Zdrželo se : pp. Rodig, Ing. Kříž

ZM schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Kořán, p. Mach

Pro: 9

Proti: -

Zdrželo se : Ing. Kořán

ZM jmenovala zapisovatelku : p. Šebelíková

7/206

ZM schválilo program ZM

Pro: 10

Na ZM se dostavila p. Drahorádová, 16,11 hod.

Na ZM se dostavil p. Horek, 16,39 hod.

7/207

ZM neschválilo návrh p. Markela : ukončit jednání a hlasovat o vyhlášení nového řádného výběrového řízení na pronájem nebytových prostor.

Pro návrh p. Markela: pp. Markel, Zíka

Proti: pp. Kořán, Fischer, Roubal, Kříž, Drahorádová

Zdrželo se : 5

7/208

ZM neschválilo návrh p. Rodiga vyslechnout návrhy obou stran a následně podají finanční návrhy komisi pro posouzení obálkovou metodou.

Pro návrh p. Rodiga: pp. Rodig, Zíka, Mach

Proti :-

Zdrželo se: 9

P. Rodig odešel z jednání ZM, 17,10 hod.

P. Markel odešel z jednání ZM, 17,12 hod.

7/209

ZM pověřuje právní zastoupení města, aby vytvořilo smlouvu na pronájem nebytových prostor v „č.p. 26“ dle parametrů navržených právní kanceláří  s podmínkami pronájmu i ordinací.

Pro: pp. Roubal, Šnebergr, Kořán, Kvapil, Drahorádová, Horek, Fischer, Kříž

Proti: p. Mach

Zdrželo se : p. Zíka

7/210

ZM pověřuje právní zastoupení města, aby prověřilo aspekty záměru a zveřejnění pronajmout nebytové prostory v č.p. 26, včetně připomínek advokátní kanceláře zastupující p. Černého.

Pro: 9

Proti: -

Zdžel se : p. Mach

Ing. Milan Kříž                                                      Ing. Michal Šnebergr

místostarosta                                                          starosta