Osobní ochranné prostředky pro JSDHO Hojsova Stráž

V roce 2015 byly pořízeny osobní ochranné prostředky pro JSDHO Hojsova Stráž z prostředků Plzeňského kraje. Příspěvek ve výši 20.000,- Kč byl poskytnut jako neinvestiční účelová dotace pro potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů.