Orientační systém značení Železnorudska - spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Město Železná Ruda v roce 2009 realizovalo "Orientační systém značení Železnorudska", jehož cílem bylo vytvoření jednotného systému značení, který bude splňovat mezinárodní normy značení a bude srozumitelný všem návštěvníkům Železné Rudy a okolí.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.