Oznámení záměru nabídnout realizaci projektu - Modernizace SLD Pancíř

 

Město Železná Ruda

Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda

 

OZNÁMENÍ

 

Město Železná Ruda oznamuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 39, svůj záměr:

 

Nabídnout neomezenému okruhu zájemců realizaci projektu Modernizace SLD Pancíř v souladu a rozsahu dle územního rozhodnutí vydaného Odborem výstavby – stavebním úřadem Městského úřadu Železná Ruda pod č.j. VÚP 1272/07-328/7 dne 11.7.2008, které nabylo právní moci dne 30.9.2008 s tím, že případní zájemci mohou své nabídky předkládat Městu Železná Ruda prostřednictvím podatelny v termínu do 31.3.2009. Cílem tohoto zveřejnění je výlučně průzkum zájmu potenciálních investorů a zjištění možností vzájemné spolupráce dle nabídek jednotlivých investorů s tím, že předmětné zveřejnění záměru nepředstavuje žádný závazný právní úkon ze strany Města Železná Ruda. V závislosti na výsledcích tohoto průzkumu bude případně rozhodnuto o vyhlášení veřejné obchodní soutěže, jež bude obsahovat detailní pravidla účasti, včetně kvalifikačních předpokladů, požadavků na způsob zpracování nabídky, kritéria výběru nejvhodnějšího návrhu a další náležitosti. Preferovanou variantou je pro Město Železná Ruda zachování jeho kontroly nad rozvojem dotčené lokality prostřednictvím vlastnického práva Města Železná Ruda k dotčeným pozemkům, které by byly investorovi přenechány do dlouhodobého pronájmu, zatímco stavby vleků by byly převedeny do vlastnictví investora.Základním a neměnným požadavkem přitom bude realizace výstavby v plném rozsahu dle výše uvedeného územního rozhodnutí, nedojde-li ze závažných důvodů k přehodnocení tohoto požadavku Městem Železná Ruda.

 

 

 

 

 

V Železné Rudě 13.2. 2009

 

 

 

                                           

                                                                                              Ing.Michal Šnebergr        

starosta                                     

 

vyvěšeno na ÚD:

 

sejmuto z ÚD: